Όμιλος Newrest

Η Newrest ιδρύθηκε στους κόλπους του Ομίλου Catair, το 1996, από τους Συνδιευθύνοντες Συμβούλους Olivier Sadran και Jonathan Stent-Torriani, και είναι η μόνη μεγάλη εταιρεία catering που δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους τροφοδοσίας και φιλοξενίας, συμπεριλαμβανόμενων της παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας στις αεροπορικές μεταφορές, των αγορών εν πτήσει, των αφορολόγητων ειδών εν πτήσει, της παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας σε σιδηροδρομικές μεταφορές, της παραχώρησης λιανικών υπηρεσιών σε αυτοκινητοδρόμους και αεροδρόμια, του τομέα εστίασης, των υπηρεσιών τροφοδοσίας σε απομακρυσμένες τοποθεσίες και των υπηρεσιών υποστήριξης.

Με έσοδα υπό διαχείριση που ανέρχονται σχεδόν σε 861,9 εκ. ευρώ για το 2020/21 και περισσότερους από 28.980 υπαλλήλους σε 56 χώρες, η Newrest είναι η πρώτη μεγαλύτερη «ανεξάρτητη» εταιρεία τροφοδοσίας αεροπορικών εταιρειών παγκοσμίως.

Στο κλείσιμο του έτους 2021, η Newrest ανήκει σε ποσοστό 94,6% στη διοίκηση, με τους διευθυντές της να κατέχουν το αντίστοιχο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου (340 διευθυντές). Το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο ανήκει σε ιδιωτικούς μετόχους με μικρά μερίδια.

Η Newrest δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση και καινοτομία για τους πελάτες της, την ευημερία και την πρόοδο των υπαλλήλων και των διευθυντών της, τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της εταιρείας και τον απόλυτο σεβασμό των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών αξιών σε όλες τις δραστηριότητές της.

Σημαντικά νούμερα

turnover

861,9 εκ €

Κύκλος εργασιών
Ενοποιημένος 2020/21
4act

4

Τομείς δραστηριότητας
Πτήσεις / Σιδηροδρομικές μεταφορές / Απομακρυσμένες τοποθεσίες & Catering / Λιανική

56

χώρες

28.980

εργαζόμενοι

Ιστορικό

Οργανόγραμμα

Αξίες

Ποιότητα Υπηρεσιών

Ο Όμιλος Newrest δραστηριοποιείται στους απαιτητικούς και ευαίσθητους τομείς της εστίασης και της φιλοξενίας, στους οποίους ισχύουν αυστηρές προδιαγραφές, και γι’ αυτό το λόγο, εφαρμόζουμε εξαιρετικά αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές ως προς την υγιεινή και την ποιότητα. Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι πολύ σημαντική για όλους τους υπαλλήλους της Newrest: οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των πελατών βρίσκονται καθημερινά στο επίκεντρο της εργασίας μας. Συνεπώς, δεν διαπραγματευόμαστε το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Ανθρώπινο δυναμικό

Το ενδιαφέρον για τους υπαλλήλους μας και τη διαρκή ανάπτυξή τους αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής του Ομίλου. Ο σεβασμός των συνθηκών εργασίας είναι θεμελιώδης αξία. Δεσμευόμαστε ως προς την εταιρική ευθύνη, την πρόσληψη υπαλλήλων από τις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε και τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού. Η πολιτική προσλήψεων της Newrest δίνει εξέχουσα σημασία στην εμπειρία και το δυναμισμό, ενώ ενθαρρύνει τη λήψη αποφάσεων και το επιχειρηματικό πνεύμα.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Μόνο η απόλυτη οικολογική ισορροπία μπορεί να εγγυηθεί το συνδυασμό των αναγκών των ανθρώπων με τη φύση στο μέλλον, αφού η βιώσιμη ανάπτυξη σέβεται και εφαρμόζει τις θεμελιώδεις περιβαλλοντικές αρχές. Η χρήση τοπικών και εποχικών προϊόντων, η επεξεργασία των αποβλήτων και ο σχεδιασμός για μια πολιτική μηδενικής χρήσης χαρτιού είναι μερικοί μόνο από τους στόχους που αντικατοπτρίζουν τις πεποιθήσεις του Ομίλου Newrest.

Μακροπρόθεσμο όραμα

Οι στρατηγικές επιλογές της Newrest βασίζονται σε ένα συνολικό και μακροπρόθεσμο όραμα που επιτρέπει την ανάληψη υπολογισμένων ρίσκων και προωθεί τις σταθερές ευκαιρίες και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ενθαρρύνουμε τις προκλήσεις, όπως άλλωστε αποδεικνύει η ικανότητα της εταιρείας μας να εντοπίζει και να αξιοποιεί νέες ευκαιρίες. Για να προωθήσουμε το μακροπρόθεσμο αυτό επιχειρηματικό όραμα σε επίπεδο διαχείρισης, προσπαθούμε πάντα να λειτουργούμε με διαφάνεια και εντιμότητα, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στους διευθυντές μας.

Μετοχική δομή

Η στέρεη οικονομική ανάπτυξη μιας εταιρείας προϋποθέτει μια στέρεη μετοχική δομή. Η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου του Ομίλου Newrest ανήκει στους διευθυντές του ενώ το υπόλοιπο σε αξιόπιστους ιδιώτες επενδυτές. Συνεπώς, η εταιρεία, έχοντας τον έλεγχο των στρατηγικών επιλογών της, θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη έναντι των βραχυπρόθεσμων κερδών.