Η κουζίνα του Κέντρου Αποθεραπείας & Αποκατάστασης ΑΝΑΠΛΑΣΗ, που είναι υπό την ευθύνη της Newrest Ελλάδος υλοποίησε με επιτυχία τις απαιτούμενες προδιαγραφές και έλαβε την πιστοποίηση “SAFE by Newrest”. Η σφραγίδα “SAFE by Newrest”, μια πιστοποίηση υψηλών προδιαγραφών για θέματα Ποιότητας, Ασφάλειας και Υγιεινής, αποτελεί εγγύηση για τους εργαζόμενους, και τους θεραπευόμενους της μονάδας ότι […]