Το νέο Τμήμα Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης του Newrest Group ανακοίνωσε στις 18 Ιανουαρίου ένα πρωτότυπο διαγωνισμό για το Προσωπικό όλων των χωρών του Ομίλου.

Η ιδέα του εσωτερικού αυτού διαγωνισμού είναι βασισμένη στο χάρτη Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης του Newrest Group https://www.newrest.eu/newrest-corporate-social-responsibility-charter/
όπου αποτυπώνεται η επιθυμία της εταιρίας να συμβάλει ο καθένας ατομικά, αλλά και συλλογικά σαν ομάδα, στη σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος.

Ο διαγωνισμός αναζητά να βρει τους « Green Superheroes » από κάθε χώρα που έχουν οργανώσει και υλοποιήσει κάποια δράση που να συνδέεται με θέματα όπως:

– Μείωση των απορριμμάτων τροφίμων
– Ανακύκλωση
– Τοπικές και βιώσιμες προμήθειες
– Μείωση των αερίων του θερμοκηπίου
– Προώθηση πολιτικής μηδενικού πλαστικού ή μηδενικού χαρτιού
– Συνεργασίες με Ενώσεις
– Υγιεινές πρακτικές στην εργασία
– Καινοτομίες σε επίπεδο διοίκησης

Ο Νικητής/Νικήτρια του Διαγωνισμού θα έχει την ευκαιρία να γίνει θετικό παράδειγμα για όλο τον Όμιλο της Newrest και να υλοποιήσει το project του/της στις άλλες χώρες της εταιρίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης του Ομίλου.

Ο Παντελής Παπαναστασίου, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος και Κύπρου εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για αυτό το διαγωνισμό Προσωπικού: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας δίνεται η ευκαιρία να μοιραστούμε με τον Όμιλό μας έξυπνες ιδέες για την προστασία του περιβάλλοντος, με την καλύτερη ιδέα να μπορεί να υλοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο μέσα από το δίκτυό μας που περιλαμβάνει 58 χώρες. Ο εσωτερικός αυτός Διαγωνισμός αναδεικνύει τη διαρκή μας προσπάθεια να συμμετέχουμε με τις δράσεις και την υπεύθυνη στάση μας, στη Βιωσιμότητα του Πλανήτη».