Το νέο Τμήμα Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης του Newrest Group ανακοίνωσε στις 18 Ιανουαρίου ένα πρωτότυπο διαγωνισμό για το Προσωπικό όλων των χωρών του Ομίλου. Η ιδέα του εσωτερικού αυτού διαγωνισμού είναι βασισμένη στο χάρτη Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης του Newrest Group https://www.newrest.eu/newrest-corporate-social-responsibility-charter/ όπου αποτυπώνεται η επιθυμία της εταιρίας να συμβάλει ο καθένας ατομικά, αλλά και συλλογικά σαν […]