7 Δεκ

#6

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής (πολύωρη καθιστική εργασία, διασκέδαση μέσω ιντερνετ κλπ) συμβάλλει στην απουσία φυσικής δραστηριότητας. Έτσι δυσκολεύεις οποιαδήποτε προσπαθεια απώλειας βάρους ή ακόμη διατήρησης του απολεσθέντος βάρους.