Στις 12 Νοεμβρίου, η Lufthansa German Airlines απένειμε στη Newrest Ελλάδος το Αργυρό Βραβείο Ποιότητας 2018. Πρόκειται για μία σημαντική διάκριση, αποτέλεσμα της σταθερής προσπάθειας της Newrest για παροχή υπηρεσιών εν πτήσει, υψηλής ποιότητας. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στην κεντρική μονάδα της Newrest στην Αθήνα. Η εκπρόσωπος από τα κεντρικά γραφεία της Lufthansa, κα. Ivonne Hoffman και […]