Από τις 15/01/2018 ξεκίνησε η συνεργασία μας με το εκπαιδευτικό κέντρο του Ομίλου ΟΤΕ, στην Βόρεια Ελλάδα, η οποία αφορά στην καθημερινή παροχή υπηρεσιών σίτισης των εκπαιδευόμενων του κέντρου.